جلسه قرآن دانشگاهیان مشهد

(آموزش،قرائت،تفسیر)

 

ویژه اساتید،دانشجویان،کارمندان و خانواده ها

 


با حضور قاری بین المللی استاد حمیدرضا عباسی

 

 

 

یکشنبه ها ساعت 19 الی 20:30

خ احمدآباد،بیمارستان قائم،مسجد دانشگاه