بسم الله الرحمن الرحیم


در روزچهارشنبه مورخ 94/2/30 انتخابات در مکان کانون قرآن وعترت انجام گرفت ودر روز پنجشنبه اسامی رای آورندگان اعلام شد.اسامی اعضای جدید شورای مرکزی کانون قرآن وعترت به شرح زیر است:


سرکار خانم صدوقی : دبیر کانون


سرکار خانم شمسی زاده:معاون


جناب آقای صفایی: مسئول امور مالی


جناب آقای مجیدی نژاد: مسئول کمیته  آموزش برادران


سرکار خانم موسوی: مسئول کمیته آموزش خواهران


سرکار خانم قره خانی: مسئول کمیته فرهنگی


سرکار خانم صدوقی: مسئول کمیته فضای مجازی