آزمون اعطای مدرک


ثبت نام در دهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم تا 25فروردین ادامه دارد


جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس

 www.telavat.com


مراجعه فرمایید.