کلاسهای قرآن به شرح زیر برگزار میگردد:


روانخوانی(خواهران)       یکشنبه ها       ساعت14

تجوید(خواهران)            دوشنبه ها        ساعت14

تدبر(خواهران)              سه شنبه ها     ساعت14


              از 16،17،18 فروردین1394


کلاس حفظ جزء30(خواهران)    چهارشنبه ها     ساعت10


              از چهارشنبه20اسفند


مکان برگزاری:سوله فرهنگی-کانون قرآن و عترت(ع)