روانخوانی

تجوید

تدبر

حفظ جزء30

حفظ موضوعی قرآن


گواهی معتبرجهت ثبت نام به کانون قرآن و عترت مراجعه و یا با شماره داخلی 281 تماس حاصل فرمایید.


 


حفظ موضوعی قرآن کریم


کتابچه ای حاوی 120 آیه زیبا وکاربردی بابیانی شیرین و داستانی دراختیار قران آموزان قرار میگیرد.درهر3ماه از 40آیه حفظ شده آزمونی گرفته و در پایان ماه نهم ازکل محفوظات آزمون نهایی بعمل آمده و مدرک معتبر حفظ موضوعی به حافظان اعطا می شود.این طرح کاملا رایگان بوده وبه دوشیوه حضوری وغیر حضوری به همراه جوایز وامتیازات دیگر .


شروع اجرای طرح دردانشگاه:فروردین94


مهلت ثبت نام:پایان اسفند

========================================

گامی به سوی آسمان 3


این دوره ها درطی10 جلسه ازاواخر اسفند دردانشگاه برگزار شده وقبل از امتحانات پایان ترم به اتمام می رسد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت:www.kqe.irمراجعه فرمایید.
=========================================

کلاس حفظ جزء30

این دوره درطی 10جلسه ازاواخر اسفند آغاز می شود.هدف ازبرگزاری این دوره آموزش به دانشجویانی است که 2 واحد حفظ جزء 30 را اخذ نموده اند لیکن دانشجویان علاقه مند نیز حق شرکت دارند.
جهت ثبت نام به کانون قرآن وعترت مراجعه فرمایید ویا باداخلی  281تماس حاصل فرمایید و یا نام خود را به سامانه 30001342000119 ارسال فرمایید.