آغاز ثبت نام کلاس های گامی به سوی آسمان3


روانخوانی(فنون قرائت)

تجوید

تدبر درقرآن


امتیازات طرح:

1-دونمره درگروه درسی معارف

2-ارائه مدرک معتبرجهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به کانون قرآن وعترت مراجعه و یا با شماره 38683900داخلی281 (ساعت 10تا14)تماس حاصل فرمایید.