آیا دعاکردن شرک است؟؟؟؟؟!!!


 

جلسه اول

معرفی اجمالی اعضای مناظره:


علی عبدالله (شیعه اثنا عشری) : دارای تحصیلات حوزوی و دانشکاهی.با علمای مختلف مذاهب اسلامی انس و با اقلیت های مذهبی (مسیحیان) وغیر مذهبی ("کمونیست ها" ) مناظراتی داشته است.

بن شریح (وهابی) :مدرس حوزه های دینی مکه ومد ینه


دعا و صدا زدن غیر خدا


بن شریح :قرآن از خواندن غیر خدا نهی کرده است(وانّ المساجدَ للهِ فلا تدعوا مع اللهِ احدا)"مساجد برای خداست پس با خدا کسی را نخوانید. جن \18 "

حاجت خواستن از پیامبر عبادت اوست. پس وقتی ما می گوییم یا رسول الله؛یا سیدی... دعا ست و از موقوله ی شرک است

علی عبدالله : دعا یک معنای لغوی ویک معنای اصطلا حی دارد:

معنای لغوی:صدا زدن و فرا خواندن واین عبادت نیست. حضرت نوح گفت:(ربِّ اِنیّ دعوتُ قومی لیلا و نهارا)"من قوم خود را شب و روز دعوت کردم.نوح \5"

  • آیا نوح قوم خود را عبادت می کرده؟َ!

در جای دیگر فرمود(لا تجعلوا دُعاءَ الرسولِ بینکُم کدُعاءِ بعضکم )"صدا زدن پیامبر را مثل صدازدن افراد عادی قرار ندهید.نور \63"

آیا خدا می خواهد بگوید پرستیدن پیامبر را مانند پرستیدن یکدیگر قرار ندهید؟!.در اینجا هم دعا عبادت نیست.

این دعا، در خواست کردن است.ما از پیامبر(ص)یا از کسی در خواست می کنیم ، تاکمک یا دعا کند و مردم روز مره ازهم کمک می خواهند.این مقدار خواندن عبادت نیست .

این که ما می گوییم :یا علی، یا حسین ، ...اگر بدون قصد حاجت خواهی باشد . در زبان فارسی اظهار اشتیاق است وبه فرمان خداست(قل لا اَسئَلکم علیه اجراً الاّ المَوَدَة فی القربی )"بگو برای رسالتم اجری طلب نمی کنم .مگر مودت اهل بیتم را. شوری \23" اگر به قصد خواستن حاجت باشد ، یا علی ممد... این هم اگر با معرفت به مأ ذون بودن  آنها باشد عین توحید واشکالی ندارد.

فقط در صورتی که گوینده آنهارا مستقل در تأثیر بداند.شرک و قابل بخشش نیست.

معنای اصطلاحی:دعا کردن.انسان در مقابل خدا می ایستد ،با این اعتقاد که جهنم و بهشت از آن اوست و حیات و مرگ در اختیار او و آنگاه تضرع می کند.این عبادت است.

حال اگر کسی پیامبر یا فرشته ای را در برا برخدا،با این تفکر بخواند او را عبادت کرده است.