ثبت نام مسابقات تا 20 بهمن ماه تمدید شد


جهت ثبت نام:

1.مراجعه حضوری به کانون قرآن و عترت

2.تماس تلفنی به داخلی 281

3.مراجعه به سایت pnuquran19.ir


مرحله مقدماتی بخش شفاهی مسابقات در بازه زمانی 21الی27 بهمن در دانشگاه برگزار میگردد