این محفل نورانی 23 آذر ماه در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد

آقایان حمید شاکرنژاد،محمد خاکپور و سید حمزه موسوی به تلاوت پرداختند

گروه همخوانی و مداحی نیز به اجرای برنامه پرداختند

در پایان به حضار هدایایی به قید قرعه اهدا شد