این نمایشگاه از بیست و ششم تیرماه سال 1393 شروع به کار و در سوم مرداد ماه به کار خود پایان داد.بحمدالله نمایندگان دانشگاه ما در این نمایشگاه خوش درخشیدند.به گزارشی از کارهایمان  توجه شما را جلب می کنیم :


1. فرقه شناسی : آشنایی با فرقه های ضاله بهایی و وهابی ، آشنایی با تازه مهمانان و نحوه تسلیمشان.

2. ختم قرآن : بیش از دو دور ختم قرآن کریم

3. مسابقه: بالغ بر 450 نفر شرکت کننده که 349 نفرشان در قرعه کشی وارد شدند و به 11 نفر جوایز تقدیم شد.

4. مشاوره نماز و قرائت : بیشتر شرکت کنندگان از کودکان بودند.

5. ایستگاه بلوتوث: بیشترین مراجعه کننده را به خود اختصاص داده بود. مطالبی اجتماعی مذهبی و انواع کتب از طریق بلوتوث به گوشی های بازدید کنندگان ارسال شد.